Dromen van vandaag
en morgen waarmaken

Corporate Social Responsibility Report 2022
Koninklijke Auping

Dromen van
vandaag en morgen waarmaken

Corporate Social Responsibility Report 2022
Koninklijke Auping

‘We willen in 2030 een volledig circulair assortiment voeren’

Mark Groot Wassink
Directeur Sustainability & Innovation,
namens het Management Team Koninklijke Auping.

Lees het voorwoord

Ons DNA

Slide1

>76.000

75%

30%

18%

Duurzaam familiebedrijf

Als familiebedrijf uit Deventer zijn we ons ­bewust van onze rol en verantwoordelijkheden in een veranderende wereld. Duurzaamheid zit in onze vezels — daarom maken we steeds meer matrassen waarvan alle onderdelen herbruikbaar zijn. Zo werken we toe naar een wereld zonder afval. En zetten we ons elke dag in voor een nóg mooiere wereld. Zo maken we onze dromen — en die van toekomstige generaties — waar en kan iedereen weer met een gerust hart naar bed. Zo rusten we de wereld uit.

nieuwe slapers uitgerust*

*Aantal klanten die een Auping bed of matras kochten in 2022

Geholpen

Spontaan

Top Of Mind Awareness

Merkbekendheid van Auping
(in Nederland)

Slide2

55

93

2

363

398

leveranciers

B Corp-punten*

*Meetmoment 2022, nog te valideren door B Lab

B Corp-gecertificeerd:
‘Business as a force for good’

productielocaties,
duurzaam en
vraaggestuurd

fte

medewerkers

Slide3

217

3

30

96,1

5,5

320

verkooppunten in Nederland

exportlanden

webshops (Nederland, België en Duitsland)

miljoen omzet

miljoen EBITDA

Europese verkooppunten

Ons DNA

Slide1

Duurzaam familiebedrijf

Als familiebedrijf uit Deventer zijn we ons ­bewust van onze rol en verantwoordelijk­heden in een veranderende wereld. Duurzaamheid zit in onze vezels — daarom maken we steeds meer matrassen waarvan alle onderdelen herbruikbaar zijn. Zo werken we toe naar een wereld zonder afval. En zetten we ons elke dag in voor een nóg mooiere wereld. Zo maken we onze dromen — en die van toekomstige generaties — waar en kan iedereen weer met een gerust hart naar bed. Zo rusten we de wereld uit.

Slide2

>76.000

75%

30%

18%

nieuwe slapers uitgerust*

*Aantal klanten die een Auping bed of matras kochten in 2022

Geholpen

Spontaan

Top Of Mind Awareness

Merkbekendheid van Auping
(in Nederland)

Slide3

55

93

leveranciers

B Corp-punten*

*Meetmoment 2022, nog te valideren door B Lab

B Corp-gecertificeerd:
‘Business as a force for good’

Slide4

2

363

398

productielocaties,
duurzaam en
vraaggestuurd

fte

medewerkers

Slide5

217

3

30

320

verkooppunten in Nederland

exportlanden

webshops (Nederland, België en Duitsland)

Europese verkooppunten

Slide6

96,1

5,5

miljoen omzet

miljoen EBITDA

Hoe Auping waarde creëert

In ons reportingframework geven we aan hoe Auping waarde creëert met en voor onze stakeholders. Sinds 2021 rapporteert Auping vanuit een nieuw reporting­framework over vier waardepijlers. Deze pijlers zijn:

Bekijk het waardecreatiemodel:

Bekijk hier

Bekijk het waardecreatiemodel:

Bekijk hier

SDG’s

Onze impact

Slide1

48%

87%

49%

26,2%

Circulaire waardeketen

In een circulaire waardeketen wordt gebruik gemaakt van veilige grondstoffen, die door het ontwerp van het product en processen eindeloos worden hergebruikt of gerecycled tot nieuwe materialen van gelijkwaardige kwaliteit binnen een economisch rendabel model. Afval wordt daarmee uitgesloten.

Aandeel verkochte circulaire matrassen

Duurzaam hout

Duurzaam textiel

Circular Transition Indicator 2022

Slide2

27%

-34%

-8%

-29%

1.265

Energiezuinige bedrijfsvoering

We hebben als doel gesteld om in 2030 80% van de energie zelf op te wekken en we zijn aardig op weg. Het ultieme doel is natuurlijk om compleet zelfvoorzienend te worden in ons energieverbruik. De komende jaren nemen we grote stappen, bijvoorbeeld door van het aardgas af gaan, zodat we in 2030 100% energieneutraal zijn in scope 1. We focussen daarnaast op het verminderen van onze impact in de keten, bij zowel onze leveranciers als onze retailers.

Opwekken eigen energieverbruik

57 tCO2e
per medewerker

238 tCO2e
per € miljoen omzet

Scope 1, 2 en 3 emissies (tCO2e)

Afval (ton)

(-22%)

Slide3

40%/60%

95%

9,4%

35

67%

Zorg voor mensen

Of het nu gaat over stijgende kosten of de hernieuwde vrijheid in handelen na de pandemie. Het jaar 2022 maakt opnieuw duidelijk dat wij in een snel veranderende wereld leven. Dat vraagt veerkracht en wendbaarheid van onze organisatie en dus ook van onze medewerkers. Duurzame ontwikkeling van medewerkers en het bieden van een veilige werkomgeving is daardoor nog belangrijker geworden. Maar zorg voor mensen impliceert ook zorg voor onze leveranciers en onze klanten.

Verhouding vrouw/man

Auping-slapers slaapt goed

Ziekteverzuim

eNPS

Leveranciers < 300 km afstand*

*op basis van geleverd volume (in kg)

Onze impact

Slide1

48%

87%

49%

26,2%

Circulaire waardeketen

In een circulaire waardeketen wordt gebruik gemaakt van veilige grondstoffen, die door het ontwerp van het product en processen eindeloos worden hergebruikt of gerecycled tot nieuwe materialen van gelijkwaardige kwaliteit binnen een economisch rendabel model. Afval wordt daarmee uitgesloten.

Aandeel verkochte circulaire matrassen

Duurzaam
hout

Duurzaam
textiel

Circular Transition Indicator 2022

Slide2

27%

-34%

-8%

-29%

1.265

Energiezuinige bedrijfsvoering

We hebben als doel gesteld om in 2030 80% van de energie zelf op te wekken en we zijn aardig op weg. Het ultieme doel is natuurlijk om compleet zelfvoorzienend te worden in ons energie­verbruik. De komende jaren nemen we grote stappen, bijvoorbeeld door van het aardgas af gaan, zodat we in 2030 100% energieneutraal zijn in scope 1. We focussen daarnaast op het verminderen van onze impact in de keten, bij zowel onze leveranciers als onze retailers.

Opwekken eigen energieverbruik

57 tCO2e
per medewerker

238 tCO2e
per € miljoen omzet

Scope 1, 2 en 3 emissies (tCO2e)

Afval (ton)

(-22%)

Slide3

40%/60%

95%

9,4%

35

67%

Zorg voor mensen

Of het nu gaat over stijgende kosten of de hernieuwde vrijheid in handelen na de pandemie. Het jaar 2022 maakt opnieuw duidelijk dat wij in een snel veranderende wereld leven. Dat vraagt veerkracht en wendbaarheid van onze organisatie en dus ook van onze medewerkers. Duurzame ontwikkeling van medewerkers en het bieden van een veilige werkomgeving is daardoor nog belangrijker geworden. Maar zorg voor mensen impliceert ook zorg voor onze leveranciers en onze klanten.

Verhouding vrouw/man

Auping-slapers slaapt goed

Ziekteverzuim

eNPS

Leveranciers < 300 km afstand*

*op basis van geleverd volume (in kg)

Emissiereductie

Over het afgelopen jaar is de berekende uitstoot over scope 1, 2 en 3 22.843 tCO2e, dit is 28,8% lager dan in 2021, toen het totaal op 32.084 tCO2e uitkwam. Het aandeel van scope 1 in het totaal kwam uit op 3,6% (2021: 2%). Het aandeel van scope 2 bedroeg 0,4% (2021: nihil). De besparing is vooral behaald binnen scope 3, van 31.468 tCO2e naar 21.929 tCO2e. Dat is een daling van 30,3%. De besparing is vooral toe te schrijven aan een vermindering van inkoop van goederen en verbeterde data en rekenmethodiek.

Emissieoverzicht

96% van de emissies van Auping komt uit scope 3 en is dus gebaseerd op het overige indirecte energieverbruik. Hiervan is 86,1% afkomstig uit activiteiten gerelateerd aan de inkoop van onze goederen en services en 3,7% uit de activiteiten van onze franchises.

Afvalstromen

In 2022 recycleden we 58,7% van onze afvalstromen en hebben we 21,5% omgezet in biomassa. Daarmee gaven we in 2022 al 58% van onze afvalstromen een nuttige bestemming.

Het is onze ambitie om in 2025 70% van onze reststromen een ­nuttige bestemming te geven.

CTI-roadmap naar 2030

Bij Auping maken we circulaire vooruitgang graag meetbaar. Hiervoor gebruiken we de CTI-tool (CTI staat voor Circular Transition Indicators) die is ontwikkeld door de World Business Council for Sustainable Development. Met deze tool analyseren we in- en uitgaande materiaalstromen.

Impact interviews

Slide1

‘Wij zijn de initiator van en de verbinder in de circulaire keten’

Wouter Dijkman

Manager Research Innovation
& Product Development

‘Auping kiest voor slow fashion’

Conny Pasman

Category Manager Bedding

‘Focus ligt op reduceren van energieverbruik’

Martijn van Haaf

Directeur Operations

Slide2

‘Wij geloven in ketenregie'

Steven Terpstra

Supply Chain Risk Operator

‘Vanuit vertrouwen in gesprek blijven’

Inge van der Weijden

Voorzitter OR

‘We dragen bij aan het echte Auping-gevoel’

Helen Zwiers

Kennismanager Auping Academy

Slide1

‘Wij zijn de initiator van en de verbinder in de circulaire keten’

Wouter Dijkman

Manager Research Innovation &
Product Development

Slide2

‘Auping kiest voor slow fashion’

Conny Pasman

Category Manager Bedding

Slide3

‘Focus ligt op reduceren van energieverbruik’

Martijn van Haaf

Directeur Operations

Slide4

‘Wij geloven in ketenregie'

Steven Terpstra

Supply Chain Risk Operator

Slide5

‘Vanuit vertrouwen in gesprek blijven’

Inge van der Weijden

Voorzitter OR

Slide6

‘We dragen bij aan het echte Auping-gevoel’

Helen Zwiers

Kennismanager Auping Academy

Downloads 2022

Lees het online verslag
Download het verslag
Lees het online verslag 2020
Lees het online verslag 2021