Onze duurzame dromen

Corporate Social
Responsibility Report 2021
Koninklijke Auping

‘Bij Auping voelen we een nadrukkelijke verantwoordelijkheid om de wereld leefbaar, gezond en veilig te houden. We geloven dat een circulair business model daar optimaal aan bijdraagt.’

Jan-Joost Bosman, Algemeen Directeur

Lees het voorwoord

Ons DNA

Hoe Auping waarde creëert

In dit CSR Report staat waardecreatie centraal. Hierbij sluiten we aan bij de richtlijnen van de International Integrated Reporting Counsel (IIRC). In ons waardecreatiemodel communiceren we dan ook niet alleen over onze financiële waarden, maar vooral ook over onze niet-financiële waarden.

Bekijk ons waardecreatiemodel

Onze impact in 2021

Emissiereductie

De relatieve CO2-emissie (tCO2e) per miljoen euro omzet is in 2021 met 34% afgenomen ten opzichte van 2019. De relatieve CO2-emissie (tCO2e) per medewerker is in 2021 met 4% afgenomen ten opzichte van 2019.

*

Inclusief extra emissies als gevolg van productie medische mond-neusmaskers tijdens coronapandemie (ten opzichte van 2019).

Emissieoverzicht

98% van de emissies van Auping komt uit scope 3 en is dus gebaseerd op het overige indirecte energieverbruik.

*

Scope 1 – Direct energieverbruik
Scope 2 – Indirect energieverbruik
Scope 3 – Overig indirect energieverbruik

Afvalstromen

76,2% van onze afvalstromen wordt gerecycled of omgezet in biomassa.

Onze thema's

Circulaire waardeketen
de weg naar 100% circulair

Auping staat voor een circulaire waardeketen. Ons nieuwe matrassenassortiment is vrijwel volledig circulair. We focussen ons nu op de duurzame oorsprong van ingekochte gerecyclede materialen. Ook richten wij ons op het vervangen van niet-circulaire grondstoffen door circulaire grondstoffen en herontwikkeling van producten totdat deze volledig circulair zijn. Als B Corp stimuleert Auping ook deelketens om circulair te worden.

Energiezuinige bedrijfsvoering
op weg naar 100% duurzaam in 2030

Auping is zelf (scope 1 en 2) nagenoeg CO2-neutraal. De doelstelling is een volledige energieneutrale bedrijfsvoering tot stand te brengen. Daarom ligt de focus op reductie van de indirecte CO2-uitstoot door leveranciers en winkeliers. Auping werkt hierbij samen met het adviesbureau South Pole. Het merendeel van de afvalstromen wordt gerecycled of omgezet in biomassa. De CO2-uitstoot per miljoen euro omzet is in 2021 met 34% gedaald ten opzichte van 2019.

Zorg voor mensen
medewerkers, leveranciers en retailers

Auping is een mensenbedrijf en gaat dus met respect om met zijn medewerkers, leveranciers en retailers. De UN Global Compact vormt de basis voor ons HR beleid, dat voor en door medewerkers wordt vormgegeven. In ons inkoopbeleid staat nauwe samenwerking met onze leveranciers centraal. Innovatief partnership staat hierbij centraal. 65% van ons transport vindt binnen 300 kilometer plaats. Samen met onze retailers creëren we een (h)echt Auping-gevoel.

Bestuur en risicomanagement
de basis voor ons bedrijf

Een goed Corporate Governance structuur vormt het fundament van de onderneming. Het bestuur van Auping is hiervoor verantwoordelijk, ook voor de naleving hiervan. Bij Auping staan vertrouwen, betrouwbaarheid, continu verbeteren en zorg voor elkaar en de omgeving – nu en in de toekomst – centraal. Het is onze overtuiging dat dit zorgt voor een breed gedragen en optimaal risicomanagement.

Impact interviews